jueves, 13 de abril de 2017

Odile Rodríguez de la Fuente en las "II Jornadas Nacionales del Lobo en Santa Comba"Enlace al video en Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=ZC40kdGUMxg&feature=youtu.be
Santa Comba TV - Publicado el 27 mar. 2017

Odile Rodríguez de la Fuente: 
«Mi padre siempre aunó al hombre y la tierra para defender al lobo»
La bióloga se desmarca del radicalismo contra los cazadores


Emilio Forján - 2017/03/26
Enlace a la noticia:
http://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/sociedad/2017/03/26/odile-rodriguez-fuente-padre-siempre-auno-hombre-tierra-defender-lobo/0003_201703G26P27991.htm


 
Foto: Pablo Araujo

Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga e hija del mítico naturalista y divulgador de los potenciales medioambientales de España, Félix Rodríguez de la Fuente, participó en las segundas Jornadas Nacionales del Lobo, que se celebran este fin de semana en Santa Comba. En su intervención, a través de una videoconferencia, abogó por la «dignificación» del mundo rural y de «aquellas personas que tratan de vivir en la naturaleza». «Necesitamos aunar todas las propuestas para que pueda existir una especie tan emblemática como es el lobo ibérico en nuestro país», señaló Rodríguez de la Fuente. Este mensaje se convirtió en el eje central de las jornadas: la búsqueda de un mayor consenso, así como acabar con los radicalismos que abanderan ciertos grupos animalistas, quienes incluso amenazaron a los organizadores de las jornadas con boicotearlas, de ahí que Odile hablase de «coraje» por llevarlas a cabo.

La hija del gran divulgador del lobo ibérico aprovechó la ocasión para desmarcarse «de una postura radical y que se abandera bajo el nombre de mi padre», haciendo referencia a cierto grupo animalista en su particular cruzada contra los cazadores y los ganaderos. «No tiene nada que ver con lo que fue la defensa que hizo mi padre del lobo, en la que siempre aunó al hombre y la tierra, y creo que esta postura no lo hace y, en los últimos años hemos visto los casos de furtivismo , de venenos y de odio hacia esta especie ir en incremento», indicó.

Según Odile Rodríguez de la Fuente, en el momento en que se «radicalizan» las posturas quien sale perdiendo es, por supuesto, el lobo, pero también el mundo rural, que «está amenazado», por lo que hizo un llamamiento a los ganaderos. «Ellos tienen que ser protagonistas principales en cómo vamos a gestionar esta especie y cómo vamos a convivir con ella», añadió, para destacar que ese sería el mensaje que habría mantenido su padre, quien en vida defendió la caza en su aspecto conservacionista.

Al Congreso de los Diputados

En las jornadas de las que saldrá el llamado memorando de Santa Comba por la defensa del lobo ibérico, firmado por todos los ponentes, y que será elevado al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo, también se abordó el ecoturismo, la gran herramienta de futuro, como se ha demostrado en la sierra de La Culebra (Zamora). De ello habló Antonio Campesino, dueño de la primera empresa de turismo rural relacionada con los avistamientos del lobo, que allí vale mucho más que el lobo muerto: en el 2012 se recaudaron unos 36.000 euros de los trofeos de caza del lobo, mientras que las pernoctaciones, las comidas y los avistamientos relacionados con el turismo del lobo produjeron 600.000 euros de ingresos.


Santa Comba, capital nacional do consenso sobre o lobo

http://quepasanacosta.gal/santa-comba-capital-nacional-do-consenso-sobre-o-lobo/

 28 marzo 2017

Manuel Calvo, director técnico das xornadas
e xerente da empresa medioambiental Spartana Control Service, 
xunto coa alcaldesa de Santa Comba

Probablemente tardemos en recoñecer a importancia destas Xornadas Nacionais do Lobo de Santa Comba. Pero moitos xa valoran “a coraxe de tratar este tema tan complexo e controvertido dende unha visión de consenso, coa participación de todos os sectores que se ven afectados pola presencia do lobo ibérico”. Así o explicou Odile Rodríguez De La Fuente, a filla do mítico divulgador natural, que a pesar de non poder estar presente no Multiusos, si que mandou este vídeo expresando a súa opinión:

Unhas Xornadas que afianzan, despois da repercusión do ano pasado, á vila xalleira como a capital nacional do querido e temido cánido.

Unhas Xornadas que analizaron a problemática dende todos os ángulos, dende os máis conservacionistas ata o máis prácticos, coincidindo na loita contra as posturas máis radicais que empañan esta batalla: a da conservación e da convivencia dun dos animais salvaxes máis simbólicos da península ibérica.

Unhas Xornadas que tratan de manter vivo o lobo nas nosas terras, pero dende o amor á natureza, e o amor á especie humana e a dignificación do mundo rural. 

Carlos Sanz nas Xornadas Nacionais do Lobo de Santa Comba 2017

Especial atención, un ano máis, cobrou Marcos Rodríguez Pantoja, o peotagonista vital da historia do filme, “El niño salvaje de Sierra Morena”. Pero é que nas xornadas estiveron grandes especialistas como os biólogos Carlos Sanz, Juan Carlos Gil Cubillo e Xabier Fernández Arias; o xeógrafo e presidente de Acción Lobo Felipe Requena; o alcalde Javier de los Nietos; os comunicadores Juan Delibes e Álex Lachhein ou o ex alcalde corcubionés e gran experto na fauna da zona, Francisco Javier Lema Fuentes, “Chisco”.

 Marcos Rodríguez Pantoja en Santa Comba nas Xornadas Nacionais do Lobo

 
Público asistente as Xornadas do Lobo de Santa Comba 2017

Mesa Redonda nas Xornadas Nacionais do Lobo

 O Concello de Santa Comba tivo un detalle cos 
ponentes nas Xornadas Nacionais do Lobo

Marcos Rodríguez Pantoja coa concelleira e a alcadesa de Santa Comba no photocall


Conclusións

Todos os presentes, boa parte do máis granado do sector do lobo de España, incluído varios que traballaron cóbado con cóbado con Félix Rodríguez de la Fuente, asinaron ao remate das xornadas un Manifesto de Conclusións que aquí recollemos integramente:

As II Xornadas Nacionais do Lobo que teñen lugar en Santa Comba durante os días 25 e 26 de Marzo de 2017 dan continuidade ás que hai un ano celebrábanse nesta mesma localidade.

Os responsables desta actividade ambiental do Concello de Santa Comba, xunto cun grupo de naturalistas, sentiron a necesidade de achegar á sociedade un tema tan de actualidade como é o do lobo ibérico.

Sendo a comarca de Xallas un paradigma da estrutura rural de Galicia, e sendo esta unha das Comunidades Autónomas onde aínda pervive unha importante poboación deste emblemático cánido silvestre, era necesario crear un foro de debate e exposición sobre a bioloxía e os múltiples e variados aspectos que envolven ao mundo do lobo e ás súas relacións coa comunidade humana, coa que comparte territorio.

A convivencia do home e o lobo supón cada día un reto para as administracións públicas, para os gandeiros e tamén para o propio cánido.

Distintos sectores da sociedade están a pedir un entendemento para preservar un animal que supón un elemento vivo da cultura dun pobo que conviviu co lobo desde tempos inmemoriais. Ademais, o seu papel na ecoloxía do medio é moi importante para o mantemento das poboacións de ungulados silvestres sobre as que depreda, provocando un efecto positivo por selección natural. Pero ben é certo que os sectores afectados, como son especialmente os gandeiros, deben sentir o apoio e o respaldo do resto da sociedade, para que as súas actividades non se vexan mermadas pola coexistencia co lobo no medio natural onde conviven.

Con estas xornadas preténdese profundizar no coñecemento desta especie, tan importante ecoloxicamente como controvertida. O coñecemento leva a entender o porqué das súas actuacións e serve de base para buscar posibles solucións.

No mundo do lobo conflúen actualmente múltiples intereses de diversa natureza. Defensores e detractores deben buscar un marco de entendemento no cal expoñer as súas inquedanzas e debater sobre as posibles fórmulas que permitan limar asperezas e suavizar discrepancias, e para o que é necesario que todos teñan unha boa predisposición ao diálogo.

O reto final dunha sociedade avanzada e democrática como a nosa é lograr un consenso maioritario, desde o respecto mutuo, que debuxe un marco de entendemento entre tódolos sectores implicados e afectados, co obxectivo primordial de conservar todas as especies no seu medio natural, e de forma especial ao lobo.

Os participantes, asistentes, persoas físicas, entidades e asociacións adheridas a este manifesto propoñen as seguintes iniciativas para lograr a necesaria coexistencia entre o lobo e o home, e a súa compatibilidade nos hábitats e ecosistemas que ambos comparten:

1.- Crear, organizar e celebrar foros de información e debate sobre o mundo do lobo, que permitan plantexar e expoñer pública e sosegadamente as diferentes posturas de todos os sectores implicados dunha ou outra forma na conservación da especie.

2.-A- Favorecer o entendemento, a comprensión mutua e a tolerancia entre os distintos sectores afectados pola xestión do lobo (administracións públicas, científicos, conservacionistas, gandeiros, cazadores …), renunciando explicitamente a calquera tipo de accións nin reivindicacións violentas, que unicamente provocan radicalismos e enfrontamentos entre os diferentes colectivos.

2.-B.- Denunciar publicamente o emprego de cepos, lazos, velenos e todo tipo de métodos ilegais para a captura de lobos e outros animais, procurando erradicar dos nosos montes a secuela do furtivismo. Tolerancia cero cos furtivos, que son as auténticas “alimañas” da Natureza.

3.- Fomentar a educación ambiental, a divulgación e o coñecemento da problemática e da situación actual do lobo nos centros educativos, de formación rural e de lecer.

4.- Propoñer e informar dos avances e dos sistemas de protección máis eficaces para a defensa do gando no mundo rural, tales como o acompañamento dos rabaños por pastores, a utilización de burros e, especialmente, de mastines, o emprego e reforzamento de cercados e cerramentos (fixos e móbiles), os pastores eléctricos, as barbacanas, os sistemas de disuasión sonoros, lumínicos e olorosos,…

5.- Incentivar desde as Administracións Públicas as medidas de prevención contra os ataques do lobo e axilizar as liñas de indemnizacións para os sectores afectados. Elaborar baremos de indemnización que contemplen todas as perdas que sofre o gandeiro, tendo en conta o lucro cesante; o que evitaría en parte a conflitividade social e facilitaría a implantación de medidas de conservación do lobo.

6.- Abrir un foro de diálogo para recoller propostas e actualizar periodicamente os plans de xestión do lobo.

7.- Apoiar e incrementar os estudos sobre a bioloxía e a ecoloxía do lobo nos seus distintos ambientes naturais e as súas relacións co home.

8.- Establecer un sistema de formación e asistencia para aconsellar e dar solucións aos gandeiros que teñan problemas co lobo. Axudar ao establecemento de medidas preventivas.

9.- Promover e impulsar a publicación de artigos, libros e notas informativas, e a realización de exposicións e campañas de comunicación didácticas, divulgativas e de sensibilización, que logren mellorar a percepción que a poboación ten sobre o lobo, especialmente no medio rural.

10.- Fomentar y apoyar la recuperación del caballo gallego en extensivo, como elemento vivo y cultural para mejorar y enriquecer la biodiversidad del territorio.

11.- Estudiar y favorecer sistemas de degradación in situ de las reses en extensivo que mueran en el medio natural, permitiendo su aprovechamiento por parte de las diversas especies predadoras y/o carroñeras que comparten el territorio con el lobo.

12. - Adecuar nuestras necesidades al medio natural donde se desarrolla nuestra cultura y modo de vida. Y así demostrar que somos realmente una sociedad de vanguardia.
 

Otras noticias relacionadas:

Interesantes jornadas sobre el lobo en Santa Comba 

La convivencia de ganado y lobo es posible desde Xallas 

Alegato desde Santa Comba en favor del «consenso» ante la problemática del lobo ibérico 

La organización se desvincula de las reflexiones de Gil Cubillo 

viernes, 24 de marzo de 2017

II Jornadas Nacionales del Lobo en Santa Comba (A Coruña) 25 y 26 de marzo de 2017


 


Santa Comba acoge las II jornadas del Lobo
Odile Rodríguez de la Fuente será una de las ponentes. Programa intenso que se desarrolla en Santa Comba este 25 y 26 de marzo.

 

Odile Rodríguez ofrecerá la primera ponencia

Este fin de semana el multiusos de Santa Comba se convertirá por segundo año consecutivo en un foro de debate sobre el lobo, en unas jornadas que contarán con la presencia de la hija del inolvidable Félix Rodríguez de la Fuente y patrona de la fundación que lleva su nombre.

Odile Rodríguez de la Fuente ofrecerá la primera ponencia el sábado a las once de la mañana, justo después de que la alcaldesa de Santa Comba, María Pose y representantes de la Consellería de Medio Ambiente, inauguren el evento.


Expertos en el lobo y el carismático Marcos Rodríguez

La jornada matinal del sábado se completará con ponencias sobre los servicios de la administración pública para paliar los daños causados por estos animales o el papel de las fuerzas de seguridad del estado. Entre los ponentes destacan agentes del Seprona, el biólogo Xabier Fernández Arias o el director técnico de “Zamora natural”, Antonio Campesino.

Por la tarde intervendrán el presidente de Acción Lobo, Felipe Requena, el técnico del Centro del Lobo Ibérico de Castilla León, Carlos Sanz, y el biólogo e investigador Juan Carlos Gil Cubillo.También estará presente Marcos Rodríguez Pantoja, que convivió durante doce años con los lobos.A las 9 de la noche tendrá lugar la salida de la Quedada BTT nocturna “Rutas do Lobo”.

La jornada del domingo

Las jornadas del Lobo continuarán el domingo con las intervenciones a partir de las 10 de la mañana  del alcalde de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Javier de los Nietos, y del director del Canal Caza y Pesca, Juan Delibes.

Habrá también una mesa redonda sobre la problemática de la convivencia entre el ser humano y el lobo y el experto corcubionés Chisco Lema hablará sobre la introducción a la temática de la hibridación entre el lobo y el perro en la Costa da Morte. A las 14,00 será el momento de las conclusiones a cargo de Álex Lachhein y de Manuel Calvo, gerente de la empresa Spartana. Posteriormente la alcaldesa xalleira, María Pose, clausurará las jornadas.

La organización de las jornadas corresponde al ayuntamiento de Santa Comba y a la empresa Spartana.

Enlace relacionado:

 

domingo, 5 de marzo de 2017

CURSO: BIENESTAR ANIMAL DE FAUNA SALVAJE EN CAUTIVIDADhttps://www.facebook.com/events/1170017816428673/

Información:

Curso a realizar en la Universidad de León que abarcará la problemática de la mejoría del bienestar animal de animales silvestres en cautividad (zoológicos, centros de cría, santuarios...) así como las formas en las que podemos abordar su mejoría. Contará con varios ponentes que trabajan con animales salvajes de diversos puntos de la geografía española.

PROGRAMA:


VIERNES 24 DE FEBRERO
 • 15:00-15:30  Presentación y entrega de material
 • 15:30-16:15 “Implicaciones Bioéticas del Bienestar animal y el Enriquecimiento Ambiental en especies silvestres mantenidas en cautividad” - Marta Elena Alonso y Lucía Fernández Riol
 • 16:15-18:00 “Bienestar Animal y Enriquecimiento Ambiental: una nueva visión del mantenimiento de fauna” - Carmen Arija
 • 18:00-18:30 Descanso
 • 17:30-20:15 “Enriquecimiento Ambiental en Mamíferos Marinos” - Carmen Arija
SÁBADO 25 DE FEBRERO
 • 9:00-10:30 “Introducción a las patologías derivadas de la cautividad: la magia del manejo” - Belén Roca
 • 10:30-11:30 “Efecto visitante, rutinas y relaciones interespecíficas: ¿Cómo influye al bienestar de Macaca sylvanus?” - Pablo Rodríguez 
 • 11:30-12:00 Descanso
 • 12:00-13:00 “El efecto del pasado en el bienestar de chimpancés cautivos” - Carmen Hernández
 • 13:00-14:00 “Entrenamiento por condicionamiento operante” - Esther Valderrábano
 • 14:00-15:30 Tiempo para comida
 • 15:30-17:00 “La Etología como herramienta de gestión en la rehabilitación de primates” - Miquel Llorente
 • 17:00-17:30 Descanso
 • 17:30-19:00 “La Etología como herramienta de gestión en la rehabilitación de primates” - Miquel Llorente
 • 19:00-19:30 "¿Zoos sí, o zoos no?" - Belén Roca
 • 19:30-20:30 “Mesa Redonda”
DOMINGO 26 DE FEBRERO
 • 9:00 - 10:00 “Enriquecimiento ambiental en osos pardos” - Esther Valderrábano
 • 10:00 - 11:00 “Bienestar Animal en Pequeños Mamíferos” - Belén Roca
 • 11:00 - 12:00 "Mantenimiento y manejo de lobos ibéricos en semilibertad" - Carlos Sanz
 • 12:00-12:30 Descanso
 • 12:30-13:15 “Evaluación del bienestar animal de Panthera onca en cautividad a través del cortisol fecal” - Marta Elena Alonso y Lucía Fernández Riol
 • 13:15-14:15 “Bienestar Animal en psitácidas” - Gonzalo Rubio
 • 14:15-14:30 "Clausura"
Enlace relacionado:

https://www.unileon.es/noticias/avafes-leon-oferta-un-curso-sobre-el-bienestar-animal-de-la-fauna-salvaje-en-cautividad

AVAFES León oferta un curso sobre el bienestar animal de la fauna salvaje en cautividad

15/02/2017

 
 (Fotografía: Coatí utilizando enriquecimiento ambiental en el zoológico El Bosque.)

Tendrá lugar del 24 al 26 de febrero en el Paraninfo de la Facultad de Veterinaria y el plazo de inscripción concluye el próximo viernes. 

La Asociación de Veterinarios en apoyo a la Fauna Exótica y Salvaje (AVAFES León)  organiza un curso sobre el bienestar en zoológicos y santuarios que se desarrollará entre los días 24 y 26 de febrero, con el título ‘Bienestar animal de fauna salvaje en cautividad’, en el Paraninfo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León (ULE), bajo la dirección del profesor Vicente González Eguren.

La actividad formativa busca informar sobre las diferentes enfermedades que padecen los animales silvestres a raíz de la cautividad, pero también constatar que muchos profesionales trabajan para mejorar dicho bienestar de diferentes formas. El curso contará con ponencias sobre diferentes especies, como el lobo ibérico, aves exóticas, primates o mamíferos marinos. Desde AVAFES León planteamos esta actividad “intentando desmarcarnos del debate en torno a los zoológicos, y aunque se tratará el tema durante el curso, la idea es que independientemente de lo que piensen los asistentes sobre la cautividad animal, vengan con la mente abierta, que aprendan cómo reconocer un animal en malas condiciones, pero que también descubran que hay muchos centros cuyos objetivos son la educación de la sociedad, la conservación y el bienestar de sus animales”, explica Eugenio Fernández presidente de la asociación en León.

Veterinarios, biólogos, psicólogos y conservadores que desarrollan su trabajo en diversos centros de la geografía española serán los encargados de impartir las clases de este seminario que pretende inculcar en los alumnos conceptos básicos de etología y su importancia en el estudio del bienestar de los animales, realzar su uso y acercarse a la labor que desarrollan veterinarios y biólogos con animales salvajes en cautividad. Para ello, los ponentes proceden de distintos centros como el zoológico el Bosque, un pequeño espacio que realiza gran parte del rescate de fauna de Asturias de forma independiente, Oasis Park Fuerteventura, centro que participó recientemente en la reintroducción de la gacela Cuiver en Túnez, y Fundación MONA, santuario de primates con fuerte actividad investigadora.


En el curso también participarán ponentes de asociaciones divulgativas como Wildfare y Seawolves, del Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, Marcelle Naturaleza o Safari Madrid, además de profesores de la propia facultad que han participado en proyectos relacionados con el temario del curso. “Todos ellos tienen en común que han trabajado por dar una buena vida a animales salvajes en cautividad”, insiste Eugenio Fernández quien además se muestra muy satisfecho por “la buena respuesta que estamos teniendo de gente que asistirá de otros puntos de la geografía, desde estudiantes de biología y veterinaria hasta cuidadores de zoológicos, pasando por graduados en diversas carreras”.

Las personas interesadas puede formalizar su inscripción en la Unidad de Extensión Universitaria ubicada en el edificio de El Albéitar, en el teléfono 987 29 19 61, o a través de la página web de la ULE. Las tasas de matrícula oscilan entre 60€ la inscripción ordinaria y 40€ para Socios AVAFES y participantes inscritos en otras asociaciones. Además ofrece la oportunidad de convalidar 2 créditos LEC y 1 ECTS de libre configuración curricular.

Es importante destacar que para la organización de este seminario han colaborado Fundación MONA, Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, Sea Wolves, Wildfare, Zoológico El Bosque, Safari Madrid, Oasis Park Fuerteventura y Parque Zoológico Marcelle Naturaleza.

Más información en la web que la asociación ha habilitado para este evento:
 

lunes, 27 de febrero de 2017

SUSPENDIDO el programa de "VOLANDO VOY" sobre la Sierra de la Culebra en CUATRO

Estimad@s amig@s:

Siento comunicaros que en la cadena CUATRO eliminaron inesperadamente el programa sobre la Sierra de la Culebra (Zamora), de la serie VOLANDO VOY, cuya emisión estaba prevista para el miércoles 22 de febrero, a las 22:45 horas… Era el último episodio de esta temporada, y en vez de terminar la serie como estaba previsto los responsables de programación de CUATRO decidieron estrenar el mismo día y en el mismo horario otra serie sobre “Los Gipsy Kings”…!!!!!!

Os copio a continuación un par de mensajes hechos públicos el día anterior, 21 de febrero, por el alcalde de Villardeciervos y por el propio Jesús Calleja, presentador del programa, en su página de facebook: https://es-es.facebook.com/jesuscalleja/#   

Saludos y aullidos para tod@s

Carlos Sanz

Mensaje de Lorenzo Jiménez, alcalde de Villardeciervos: 

En principio mañana 22 no se emitirá el programa Volando Voy que se grabó en Villardeciervos. Así me lo han confirmado en el departamento de programación de Cuatro. Lo siento... teníamos mucha ilusión. Ya os informaré de cualquier novedad.    

                  
Mensaje de Jesús Calleja:
Jesús Calleja

Amigos, voy a compartir con vosotros una buenísima noticia; hemos renovado "Volando Voy" para una tercera temporada sobrevolando nuestros accidentes geográficos más espectaculares buscando buenas historias. Muchos de vosotros nos enviáis propuestas, por favor hacerlo en el email: volandovoy@zanskar.es  

Nosotros estamos muy contentos con la buena acogida porque nos gusta mucho hacer este programa en que participa tanta gente, es muy emocionante y descubrimos la geografía de nuestro país. El episodio de Zamora, un capítulo que me reí como nunca, se emitirá en la nueva tanda. Espero que os guste tanto como a mí.
Gracias a todos por vuestro apoyo, como siempre!

Enlace en Facebook:
https://es-es.facebook.com/jesuscalleja/photos/a.110397868995383.5806.107151519320018/1261019717266520/?type=3
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...